Με τον όρο έξω επικονδυλίτιδα ή tennis elbow, αναφερόμαστε στη φλεγμονή που παρουσιάζεται στους τένοντες…