Η σκολίωση αποτελεί μια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης με κύριο γνώρισμα την πλάγια κλίση και…