• ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Ο πόνος στην περιοχή του ώμου αντιπροσωπεύει το 16% έως 26% όλων των μυοσκελετικών προβλημάτων, ενώ αποτελεί το πιο συχνό σύμπτωμα για τους ασθενείς με δυσλειτουργίες στην περιοχή αυτή. Μια από τις πιο κοινές αιτίες, η οποία προκαλεί πόνο στην περιοχή αυτή είναι η τενοντίτιδα του υπερακάνθιου μυ .

Ο υπερακάνθιος μυς αποτελεί μαζί με τον υπακάνθιο μυ, τον ελάσσον στρογγύλο μυ και τον υποπλάτιο μυ το πέταλο των στροφέων μυών, το οποίο ονομάστηκε έτσι εξαιτίας της διαμόρφωσης των καταφυτικών τενόντων τους (Εικόνα 1).  Η σημασία του υπερακανθίου μυός είναι μεγάλη καθώς σταθεροποιεί τον ώμο, κάνει έξω στροφή του άνω άκρου ενώ βοηθά το βραχίονα να ξεκινήσει την απαγωγή (κίνηση του χεριού στα πλάγια και προς τα επάνω).

Εικόνα 1 Πέταλο των στροφέων του ώμου

Η τενοντίτιδα του υπερακανθίου μυός αποτελεί σύνδρομο υπέρχρησης και είναι αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων φορτίων και πιέσεων πάνω στον τένοντα, τα οποία οδηγούν στην εκφύλισή του. Είναι πιο συχνή σε άτομα μέσης ηλικίας και ιδιαίτερα σε ηλικίες ανάμεσα στα 50 έως 59 έτη. Η χειρωνακτική εργασία και τα αθλήματα που περιλαμβάνουν δραστηριότητες με τα χέρια να βρίσκονται σε θέση πάνω από το κεφάλι (όπως ακόντιο και σφαίρα) αποτελούν παράγοντες πρόκλησης της τενοντίτιδας υπερακανθίου. Κατά τις δραστηριότητες αυτές ο τένοντας του υπερακάνθιου συμπιέζεται μεταξύ του ακρωμίου και της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης οδηγώντας σε επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς του(Εικόνα 2). Οι παράγοντες αυτοί οδηγούν στην δημιουργία της τενοντίτιδας, ενώ η χρόνια τριβή μπορεί να οδηγήσει στην ρήξη του τένοντα.

Εικόνα 2 Τενοντίτιδα στροφικού πετάλου

Άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα είναι το παθολογικό σχήμα του ακρωμίου, η αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, οι πιθανές μυϊκές ανισσόροπες στους μύες του πετάλου των στροφέων, η παράλυση του τραπεζοειδή μυός, η κακή κινητικότητα της  ωμοπλάτης και η ρήξη του επιχείλιου χόνδρου της ωμογλύνης της ωμοπλάτης η οποία αρθρώνεται με τον βραχίονα.

 • Κλινική εικόνα ασθενή

Οι ασθενείς αναφέρουν την εμφάνιση πόνου στην έξω πλευρά του χεριού καθώς και στο πάνω μέρος του ώμου σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την κίνηση της απαγωγής του χεριού (κίνηση στα πλάγια και προς τα επάνω), ή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την διατήρηση του χεριού σε θέση πάνω από το κεφάλι για ώρα. Ο πόνος συνυπάρχει με αίσθηση καψίματος στην περιοχή.   Αρχικά ο πόνος εμφανίζεται κατά την διάρκεια της δραστηριότητας ενώ στην συνέχεια είναι μόνιμος.

Σημάδια που υποδηλώνουν την ύπαρξη τενοντίτιδας υπερακάνθιου είναι:

 1. Δυσκολίες σε καθημερινές κινήσεις όπως  το χτένισμα, το φόρεμα ενός πουκαμίσου και γενικά σε δραστηριότητες πάνω από το επίπεδο του ώμου.
 2. Νυχτερινός πόνος, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής ξαπλώνει πάνω στο πάσχον χέρι, τόσο έντονος που οδηγεί σε απώλεια ύπνου.
 3. Κακή αισθητικότητα στην περιοχή του βραχίονα.
 4. Περιορισμένο εύρος κίνησης στον ώμο.
 5. Ύπαρξη προηγούμενου τραύματος στην περιοχή του ώμου.
 6. Επώδυνο τόξο κατά την κίνηση της απαγωγής από της 70ο έως τις 120ο (Εικόνα 3) .

Εικόνα 3 Επώδυνο τόξο ώμου

Χρειάζεται μεγάλη  προσοχή στην διαφοροδιάγνωση καθώς άλλα κλινικά σύνδρομα (όπως τενοντίτιδα δικέφαλου βραχιονίου μυός, τραυματισμός βραχιονίου πλέγματος, παθογένειες της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, τραυματισμός μεσοσπονδύλιων δίσκων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης) μπορεί να εμφανίζουν την ίδια κλινική εικόνα.

 • Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση

Οξεία φάση

Σε αυτή τη φάση, ανεξάρτητα από την αιτία πρόκλησης της τενοντίτιδας του υπερακανθίου μυός κύριος στόχος είναι η μείωση του πόνου, ο περιορισμός της φλεγμονής και η πρόληψη τυχόν επιδείνωσης των συμπτωμάτων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αποφυγής των επώδυνων κινήσεων και της τροποποίησης τους. ‘Έτσι αποφεύγεται ο επανατραυματισμός της περιοχής ενώ με την τροποποίηση των κινήσεων αποφεύγεται η δυσκαμψία και η ατροφία της περιοχής.

Επίσης η χρήση φυσικών μέσων και μηχανημάτων βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση. Η χρήση τόσο του laser βοηθά στην μείωση του πόνου ενώ  ο υπέρηχος μειώνει εντυπωσιακά την φλεγμονή και προάγει την επούλωση της πάσχουσας περιοχής.  Στην κατεύθυνση της μείωσης του πόνου βοηθά η χρήση του TENS και του ειδικού μηχανήματος κρυοθεραπείας.

Η εφαρμογή τεχνικών taping, kinisiotaping και combination taping (Εικόνα 4) συμβάλει στην μείωση της φλεγμονής, του πόνου ενώ παρέχει την απαιτούμενη στήριξη στην περιοχή και βοηθά του πάσχοντες μύες να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην κίνηση. Σε αυτή την φάση η παθητική κινητοποίηση της άρθρωσης του ώμου βοηθά στην διατήρηση του εύρους κίνησης. Εξέχουσα θέση σε αυτή την κατεύθυνση έχουν και ήπιες τεχνικές manual therapy που εφαρμόζονται. Επιπλέον εκρεμμοειδείς κινήσεις με την χρήση τροχαλιών και μικρού βάρους διατηρούν το εύρος κίνησης και αποσυμφορίζουν την πάσχουσα περιοχή.

Εικόνα 4 Τεχνική kinisiotaping ώμου

Υποξεία φάση

Σε αυτή την φάση έρχεται να προστεθεί στα προηγούμενα η ενδυνάμωση, πάντα προσπαθώντας να διατηρηθεί ο πόνος σε χαμηλά επίπεδα, με στόχο την αύξηση του εύρους κίνησης, τη μυϊκής συνέργειας και της ποιότητας της κίνησης.

Αρχικά η χρήση τροχαλίας βοηθά στην αύξηση του εύρους κίνησης. Ειδικά θεραπευτικά λάστιχα βοηθούν στην ενδυνάμωση κι αύξηση του εύρους κίνησης σε συνδυασμό με την χρήση ειδικών βοηθημάτων αποκατάστασης.

Η συνέχεια τόσο στην αξιολόγηση όσο και στην ενδυνάμωση ανήκει στο υπερσύγχρονο ισοκινητικό δυναμόμετρο ώμου το οποίο διαθέτει το φυσικοθεραπευτήριό μας . Αυτό με απόλυτη ασφάλεια καθώς διατηρεί σταθερή γωνιακή ταχύτητα σε όλο το εύρος κίνησης μηδενίζοντας τον κίνδυνο επανατραυματισμού. Επίσης, το ειδικό λειτουργικό ενδυνάμωσης κάνει την διαδικασία ευχάριστη στον ασθενή δίνοντάς του συνεχόμενο feedback ενώ βοηθά στην διαρκή αξιολόγησή του. Η ενδυνάμωση συνεχίζεται στα ειδικά μηχανήματα αποκατάστασης με αντίσταση αέρα για μέγιστη ακρίβεια και ασφάλεια.

Οι διατάσεις που γίνονται στο τέλος και την διάρκεια της θεραπείας αυξάνουν τόσο το εύρος κίνησης, όσο και την ελαστικότητα των μυών.

Επιστροφή στην δραστηριότητα

Αρχίζει  όταν ο ασθενής:

 1. Έχει πλήρες και λειτουργικό εύρος κίνησης στον ώμο
 2. Δεν έχει καθόλου πόνο
 3. Δεν έχει μυϊκές ανισορροπίες

Στο σημείο της αποκατάστασης που ο ασθενής συναντά όλα τα παραπάνω κριτήρια αρχίζει την λειτουργική αποκατάσταση προσομοιώνοντας κινήσεις του αθλήματός του ή της καθημερινότητας και της εργασίας του. Σκοπός είναι η επανεκμάθησή τους και η πραγματοποίησή τους με τον πιο ασφαλή τρόπο έτσι ώστε να διορθωθούν τυχών λανθασμένα πατέντα που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα επανατραυματισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

Physio_Pro_Logo_607X272

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λιοσίων 235 & Τζιβανοπούλου , Αθήνα, Τ.Κ. 10445

Τηλ. 216.700.7294
info@physiopro.gr

Καθημερινά: 10:00-14:00 | 16:30-21:00
Σάββατο: Κλειστά

Copyright 2018 PhysioPro ©  All Rights Reserved